Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści, którą umieszczam na tym blogu nie stanowią porady prawnej, czy też opinii prawnej. Materiały, które tu zamieszczam odzwierciedlają jedynie moje poglądy na określone zagadnienia związane z tematyką pożyczek udzielonych przez internet, tzw. “chwilówek” i nie mogą stanowić podstawy mojej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich.

– treści tu zamieszczane nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby, czy to fizycznej czy też prawnej, oraz żadnej instytucji państwowej;

– nie odpowiadam za szkody wyrządzone poprzez zastosowanie (lub też brak zastosowania się) do treści znajdujących się na blogu;

– każdy Czytelnik może wykorzystać poglądy przedstawione przeze mnie dla własnych potrzeb, jedynie na własną odpowiedzialność.

Komentarze

Nie ponoszę odpowiedzialności za komentarze osób trzecich. Nie ingeruję także w treść i formę wyświetlanych komentarzy.

Na blogu www.antychwilowka.pl zabronione jest jednak umieszczanie komentarzy o charakterze promocyjnym lub reklamowym oraz zawierających słowa uznane powszechnie za obraźliwe, a także o charakterze zniesławiajacym, znieważającym lub naruszającym dobre imię osób trzecich.

Jeśli jesteś zainteresowany reklamą na łamach mojego bloga – skontaktuj się ze mną: kontakt