Spór sądowy można rozstrzygnąć na korzyść konsumenta

Tutaj przeczytasz więcej na temat obrony procesowej