Jak wygrać z Profi Credit i czy jest to w ogóle możliwe? Zapewne osoby, które uwikłały się w relację umowną z pożyczkodawcą z Bielska Białej odpowiedzą na to pytanie raczej przecząco. Każdy, kto zawarł umowę z Profi Credit i zaprzestał spłat wie, że windykacja terenowa tej spółki pożyczkowej nie należy do najprzyjemniejszych odwiedzin, jakie można sobie wymarzyć. Jednak, jak to zwykle bywa, odczucia zaszczutego do granic możliwości dłużnika mają się nijak do rzeczywistości. Przepis na to, jak wygrać z Profi Credit jest bardzo prosty. W tym krótkim poradniku dowiesz się, jak w miarę szybko pozbyć się problemu nie dość, że z nachalną windykacją Profi Credit, to dodatkowo (a może i przede wszystkim) definitywnie zakończyć temat horrendalnie drogiej pożyczki.

Jak wygrać z Profi Credit? Etap pierwszy – analizujemy sytuację

Przyjmuję, że jesteś na etapie wypowiedzenia umowy pożyczki i pierwszych telefonów od Profi Credit, w którym bardzo miła pani konsultantka, w mało wyszukanych słowach, informuje Cię o konsekwencjach braku spłaty. Możliwa jest także sytuacja, w której to spłacasz pożyczkę na bieżąco, ale w końcu doszło do Ciebie, że z pożyczonych pięciu tysięcy złotych do oddania masz dwa razy tyle i czeka Cię jeszcze co najmniej rok spłaty ogromnej prowizji. I teraz, zależnie od tego, na jakim etapie są Twoje spłaty, wybierasz jedną z poniższych opcji:

  •  zaprzestajesz spłaty, kiedy suma Twoich wpłat na poczet pożyczki jest równa, lub przewyższa kwotę pożyczonego kapitału
  • zbierasz potrzebne pieniądze, aby w razie orzeczenia sądowego zapłacić brakującą część kapitału (Tak, wpłaty po kilkadziesiąt złotych miesięcznie nie zatrzymają windykatora terenowego, ani nie zmniejszą długu w znaczący sposób. Będziesz spłacał tylko i wyłącznie odsetki za opóźnienie, które i tak zaraz zaczną rosnąć od nowa.)

Kolejną ważną kwestią jest także zignorowanie jakichkolwiek wpisów do baz informacji gospodarczej na temat dłużników. Wychodzę z założenia, że Twoja zdolność kredytowa nie pozwoliła Ci wziąć w miarę taniej pożyczki w banku, dlatego zmuszony byłeś do skorzystania z usług Profi Credit. Nie pytałbyś się przecież jak wygrać z Profi Credit, jeśli nie byłbyś zmuszony do wzięcia tak drogiej pożyczki – świadomie lub mniej. Wobec czego – jakiekolwiek wpisy obniżające tą zdolność nie mają większego znaczenia. Trafiłeś na Antychwilówkę aby wyjść z długów, a nie je powiększyć. Prawda?

Jak wygrać z Profi Credit? Etap drugi – stawiamy czoła windykacji

Nawet, jeśli odwiedziłby windykator terenowy z Profi Credit, to nie masz najmniejszego powodu, aby choćby wymienić z nimi słowo. Tak naprawdę, to windykator nie może nic. Dosłownie. Jedyne co może, to w pełni kulturalnie nakreślić sytuację, oraz poprosić Cię o spłatę zobowiązania, a jeśli nie będzie miał ochoty na rozmowę, to powinien wrócić skąd przyszedł.

Co może windykator Profi Credit?

Windykator nie może wejść do Twojego mieszkania, bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli wpuścisz windykatora do mieszkania, to ten nie ma prawa użyć siły fizycznej, ani innych środków przymusu względem Twojej osoby. Jeśli nie pozwolisz wejść windykatorowi do swojego mieszkania, a ten będzie na to nalegał i choćby przekroczy próg Twojego domu, to dopuści się przestępstwa z art. 193 kodeksu karnego – naruszenie miru domowego.

Wdając się w telefoniczne rozmowy z windykacją Profi Credit, częstokroć będziesz straszony komornikiem, który już zaciera ręce i czeka, aby zająć Twój majątek. Jeśli windykator próbuje nakłonić Cię do spłaty długu strasząc wszczęciem postępowania karnego, to popełnia przestępstwo z art. 191 § 1 i 2 kodeksu karnego. 

Będziesz atakowany także poprzez pozostawienie karteczek w drzwiach sąsiadów, listy, czy też w końcu telefony do rodziny. Takie działanie stanowi naruszenie Twojej prywatności poprzez przekazywanie osobom nieuprawnionym, w sposób pośredni informacji o samym fakcie zadłużenia. W przypadku kontaktu z osobami trzecimi w Twoim miejscu pracy, windykatorzy spółki Profi Credit podadzą m.in. jej nazwę, co umożliwia zweryfikowanie, jaką działalnością zajmuje się Profi Credit i w jakim celu Ciebie poszukuje. Przedmiotowy sposób windykacji narusza, po pierwsze, obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem staranności zawodowej, która w przypadku windykacji powinna być rozumiana jako dbałość o zapewnienie dyskrecji w poszukiwaniu kontaktu z dłużnikiem. Po drugie, opisane działania Profi Credit, poprzez zaangażowanie osób trzecich, które mają pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z windykatorem, naruszają obowiązek poszanowania godności dłużnika oraz jego prawa do ochrony prywatności*.  W ostateczności możesz złożyć zawiadomienie na policję, jeśli czujesz się znękany.

* spójrz na decyzję Prezesa UOKiK, z której pochodzi powyższy akapit


Windykator Profi Credit to nie komornik!

Windykator Profi Credit ma bardzo skromne uprawnienia. Katalog uprawnień windykacyjnych kończy się na wysyłaniu wezwań do zapłaty, telefonach do dłużnika oraz wizytach bezpośrednich w celu osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem. A wszystko to musi odbywać się w granicach prawa.

Jak wygrać z Profi Credit? Etap trzeci – odbieramy listy z sądu

Jak już całkowicie zignorujemy krzykaczy z windykacji, kolejny etap na drodze do odpowiedzi na pytanie jak wygrać z Profi Credit to odbiór wszystkich listów, które przychodzą do nas z sądu. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że na złożenie jakichkolwiek zarzutów od nakazu zapłaty pozwany ma dokładnie 14 dni. Dwa tygodnie, które mogą zaważyć na tym, czy uda się obronić przed ogromną prowizją, czy czeka nas egzekucja komornicza. Pamiętaj o tym – jest to bardzo ważne.

Najlepiej będzie jeśli założysz sobie konto na Portalu sądu apelacji Twojego miasta. Będziesz miał wtedy dostęp do wszystkich spraw, w których występujesz w roli powoda. Będziesz mógł sprawdzić, czy powód (czyli Profi Credit) podał Twój poprawny adres, na który zostanie wysłany nakaz zapłaty. Jeśli okaże się, że adres jest błędny – należy wtedy poinformować sąd o Twoim aktualnym adresie. Wystarczy napisać na kartce, że jesteś pozwanym w sprawie o sygnaturze akt widniejącej na Twoim koncie na Portalu sądowym i podać swój aktualny adres.

Jak wygrać z Profi Credit? Etap czwarty – składamy odpowiednie pismo do sądu – zarzuty, sprzeciw od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew

Zbliżamy się powoli ku końcowi naszej wspólnej drogi do zniknięcia Twojego zadłużenia. Jeszcze chwila, a będziesz wiedział, jak wygrać z Profi Credit i wyjść z tej potyczce praktycznie bez szwanku. Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, a powodem jest Profi Credit, to przede wszystkim opanuj nerwy. Paradoksalnie, Twoja sytuacja nie jest aż tak tragiczna. Musisz jednak pamiętać, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym nie potrzebuje klauzuli wykonalności. Dlatego trzeba w takim wypadku działać dość szybko.

Co zrobić po otrzymaniu dokumentów z sądu?

Wykonaj kilka kroków, które opisałem poniżej:

  • zapisz datę odbioru przesyłki z sądu . Pamiętaj, że od momentu odbioru zaczyna biec termin na złożenie zarzutów lub sprzeciwu (ewentualnie odpowiedzi na pozew);
  •  zeskanuj całą dokumentację, którą otrzymałeś z sądu: pozew, weksel oraz resztę dowodów (dodaj adnotację w treści maila, że zgadzasz się na przechowywanie oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych). Jeśli nie posiadasz skanera, użyj na przykład aplikacji na telefon. W ostateczności, możesz wysłać dobrej jakości zdjęcia;
  • wyślij zeskanowaną dokumentację używając poniższego formularza kontaktowego. Podaj w treści maila: datę odbioru przesyłki z sądu i   dotychczas wpłaconą przez Ciebie kwotę na poczet zadłużenia (wraz z dowodami wpłat). Jeśli w przesyłce z sądu nie było umowy pożyczki – zeskanuj ją i dołącz do załączników. 

Co zrobić, jeśli mail ze zdjęciami jest większy, niż 30 mb?
Najlepiej będzie, jeżeli zrobisz dokładne zdjęcia lub skany zawartości koperty z sądu. Następnie spakowany do formatu .rar plik umieścisz na zewnętrznym serwerze i taki link przekażesz w mailu.
Polecany serwis, w którym umieścisz plik z dokumentami z sądu:  wetransfer.com
Jeżeli nie posiadasz skanera to polecam aplikację CamScanner

Opłata od zarzutów od nakazu z weksla

Zapewne zdążyłeś się zorientować, że zwykły sprzeciw do nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym jest bezpłatny. Niestety, ale złożenie zarzutów jest obarczone opłatą. Wynosi ona 3/4 opłaty od pozwu. Opłata od pozwu (czyli kwota, jaką płaci Profi Credit) to 5% od wartości przedmiotu sporu. Dla przykładu, jeśli Profi Credit pozwało Cię na kwotę 8500 zł, to opłata od pozwu wynosić będzie 425 zł, a 75% (czyli opłata od zarzutów, którą uiścić będziesz musiał Ty) to 319 zł (w zaokrągleniu do góry).

Jest też sposób na zwolnienie od tej opłaty. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia o stanie majątkowym, które znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, to napisz o tym w mailu, w którym załączysz dokumenty otrzymane z sądu.  W mailu zwrotnym otrzymasz też informacje, gdzie i jaką kwotę wpłacić, gdyby Twoja sytuacja materialna na to pozwalała. Pamiętaj, że opłata jest zwrotna – w razie wygranej.

O ile obecnie wydawanie nakazów z weksla w sprawach wszczętych przeciwko konsumentów nie jest zgodne z prawem – szczególnie w wypadku, gdy chodzi o tak drogie umowy pożyczki, jak te zawarte z Profi Credit, tak niestety, ale do niektórych sądów w Polsce nie dotarło jeszcze unijne orzecznictwo. Wyrok TSUE z 7 listopada 2019 r., w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska S.A. (Profi Credit II) wskazuje jednoznacznie, że jeśli okoliczności związane z dochodzonym roszczeniem z weksla budzą jakiekolwiek wątpliwości, to sąd rozpatrujący sprawę ma obowiązek odmówić wydania nakazu. Co więcej – ma również obowiązek zażądania od pożyczkodawcy, by ten przedstawił umowę pożyczki, umożliwiając tym samym zbadanie treści tej umowy pod kątem występowania klauzul niedozwolonych.

TSUE stwierdził także jednoznacznie, że sąd krajowy ma obowiązek kontroli z urzędu, czy także samo porozumienie wekslowe nie zawiera postanowień niedozwolonych. Także w tym zakresie orzeczenie TSUE wprowadza poważną zmianę w dotychczasowym stanie prawnym. W myśl przepisów prawa wekslowego, badanie treści stosunku podstawowego (w tym kontrola porozumienia wekslowego) mogą nastąpić jedynie na zarzut zobowiązanego do zapłaty z weksla. Konieczność badania abuzywności porozumienia wekslowego z urzędu znacząco poprawia sytuację konsumenta, ułatwiając jego efektywną ochronę. – czytamy w notatce Rzecznika Praw Obywatelskich, udostępnionej na stronie urzędu.

Może więc zdarzyć się, że otrzymasz nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (obwarowany opłatą za zarzuty), niemniej bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymasz pozew z obowiązkiem złożenia odpowiedzi na tenże pozew w terminie nakreślonym przez sąd, lub też nakaz w postępowaniu upominawczym – od którego można złożyć bezpłatny sprzeciw (w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki z sądu).

Jak wygrać z Profi Credit? Etap piąty – postępowanie sądowe

Na etapie czwartym kończy się Twoje aktywne działanie w sprawie. O resztę zadbają prawnicy, którzy współpracują z Antychwilówką i pomagają dłużnikom w walce z nieuczciwymi spółkami pożyczkowymi. Proces sądowy może zakończyć się w różny sposób. Być może nie będziesz musiał zapłacić już nic, gdyż Profi Credit wystawiło weksel niezgodnie z przepisami prawa. Być może sąd uzna ogromną prowizję za niezgodną z prawem. Efekt jednak tego będzie taki, że w taki, czy inny sposób pozbędziesz się problemu i wygrasz z Profi Credit!

Jak wygrać z Profi Credit?Na koniec spójrz na jeden z wyroków, wydanych w sprawie z powództwa Profi Credit. Sąd rejonowy uznał, że umowa jest zgodna z obowiązującym prawem. Pozwany złożył apelację i wygrał ją w całości. Sąd Okręgowy uznał, że wszystkie koszty pozaodsetkowe są bezprawne i zmienił wyrok na korzyść pożyczkobiorcy.  Na portalu orzeczeń znajdziesz dziesiątki innych wyroków.

Obrona procesowa w sprawie powództwa Profi Credit – gwarancja wygranej?

Niestety, ale nie jest tak kolorowo. Niektóre sądy w Polsce mają trochę inny pogląd na temat kosztów pożyczki zastrzeganych przez Profi Credit, niż na przykład autor tego wpisu, czy też Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i Sąd Okręgowy w Płocku (i dziesiątki innych sądów w Polsce). Spójrzmy na wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2020 r. (III Ca 485/20):

Powyższe rozważania prowadza do konkluzji, że postanowienie umowy pożyczki obejmujące pozaodsetkowe koszty kredytu było zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim i wiążą strony umowy (tak m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2018 r., III Ca 686/18, Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt I Ca 159/19, Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 27 września 2018 r. II Ca 1127/18, Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 24 października 2018 r., IV Ca 258/18, Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26 lipca 2018 r., II Ca 171/18, Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. I Ca 574/18 – orzeczenia opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych).

Jeśli więc masz pecha i mieszkasz w jednym z miast wspomnianych przez Sąd w Gliwicach – możesz mieć pecha i przegrać sprawę. O ile oczywiście nie zminimalizujesz ryzyka i nie „przeprowadzisz się” do innego miasta, w którym sąd jest bardziej prokonsumencki. O tym jednak jak to zrobić – dowiesz się kontaktując się ze mną.
Masz problem z Profi Credit? Czas go rozwiązać.  Mam nadzieję, że i w Twojej sprawie sąd wyda pozytywny dla Ciebie wyrok! Przeczytaj również historię dłużniczki, która po obronie w sądzie zredukowała swój dług o prawie 38 tysięcy złotych!