Jak odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

2023-08-03T17:30:19+02:00

Uprawnienie do odstąpienia wynika wprost z ustawy o kredycie konsumenckim. Konsument, który zawiera umowę pożyczki, czy też kredytu bankowego, ma określone obowiązki związane z zawartą umową, ale również pewne niezbywalne prawa. I takim prawem jest właśnie możliwość odstąpienia od zawartej umowy o kredyt konsumencki.