Kolejna decyzja UOKiK – Creamfinance ukarane!

2024-02-22T11:15:13+01:00

Creamfinance i nielegalny proceder refinansowania pożyczek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainicjował postępowanie w odpowiedzi na liczne zażalenia od klientów korzystających z usług kilku wzajemnie powiązanych firm, które zajmowały się refinansowaniem zadłużeń. Szef UOKiK, po analizie zebranych dowodów, doszedł do wniosku, że działania tych firm mogły stanowić omijanie obowiązujących przepisów prawa, co skutkowało wydaniem decyzji (...)