Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki – jak się do tego zabrać? W pierwszej części poradnika dotyczącego wcześniejszej spłaty pożyczki przedstawiłem Wam teoretyczne podstawy ubiegania się o redukcję całkowitego kosztu kredytu. Jak już wiecie, zarówno ustawa o kredycie konsumenckim, jak i orzecznictwo sądów wraz z organami powołanymi do ochrony konsumentów mówią jednym głosem: w wypadku wcześniejszej spłaty pożyczki redukcji ulega całkowity koszt kredytu.

Dlaczego prowizje są takie wysokie i czy jest to zgodne z prawem?

Konsument, podpisując umowę pożyczki, zobligowany jest do zapłaty zarówno odsetek (co wydaje się być naturalne) oraz kosztów  pozaodsetkowych, związanych z „podpisaniem umowy”. Ową czynność ująłem w cudzysłowie, gdyż chwilówki w większej części działają w sieci internet, dlatego też pobieranie jakichkolwiek opłat przygotowawczych za czynność do której dochodzi automatycznie, wedle mojej oceny nie ma racji bytu. Odmiennego zdania są oczywiście pożyczkodawcy, którzy pod nazwą”opłaty za przygotowanie umowy” uzyskują niczym nieuzasadniony zarobek. Wspominałem o tym już wielokrotnie na łamach Antychwilówki – każda pobrana przez pożyczkodawcę opłata musi znaleźć odzwierciedlenie w czynnościach podjętych przez pożyczkodawcę. Nie może więc być tak, że opłata prowizyjna wynosi 4000 zł, pożyczony kapitał 4000 zł, a odsetki to tylko jakiś mały procent. Głównym wynagrodzeniem pożyczkodawcy są właśnie odsetki, a nie bezprawne, ogromne, nie mające związku z rzeczywistością opłaty prowizyjne! Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki jest tym bardziej zasadny, właśnie ze względu na niejasny charakter pobieranych opłat, mających na celu obejście przepisów o odsetkach maksymalnych.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki – ile pieniędzy można odzyskać?

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki jest należny każdemu, kto spłacił kredyt lub pożyczkę przed czasem. Co jednak zrobić, aby zredukować ogromne koszty pożyczki i zawczasu pozbyć się sporego obciążenia finansowego, które mogłoby w przyszłości stać się większym problemem, gdyby doszło do zwłoki w spłacie?

O ile tytuł wpisu brzmi „Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki”, tak oczywiście o redukcję prowizji można ubiegać się także w wypadku, kiedy pożyczka lub kredyt są nadal spłacane, a chcemy skorzystać z prawa wyrażonego w art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. W dalszej części poradnika otrzymasz wskazówki, co konkretnie zrobić w każdym z tych dwóch przypadków.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki krótkoterminowej

Przyjmijmy hipotetyczną sytuację, w której wziąłeś pożyczkę w wysokości 1000 zł, na okres 30 dni, z całkowitym kosztem kredytu, na który składała się prowizja w wysokości 200 zł oraz odsetki – w wysokości 8,10 zł. Jeśli wykorzystasz więc 30 dni okresu kredytowania, to pożyczkodawcy musiałbyś przelać dokładnie 1208,10 zł. Co jeśli skorzystasz z prawa wyrażonego w art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim? W takim wypadku całkowity koszt ulega proporcjonalnej redukcji. Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki dokona się wtedy niejako automatycznie, bo po prostu części tej prowizji nie zapłacisz.

Przykład: hipotetyczną pożyczkę z całkowitym kosztem kredytu w wysokości 208,10 zł chciałbyś zamknąć już po 16 dniach. Ile więc zapłacisz? Policzmy szybko. 10 dni z 30 to około 53,30 %. Tyle więc okresu kredytowania wykorzystałeś. Dlatego też pożyczkodawcy należy się tylko 33% z 200 zł prowizji, mianowicie 106,60 zł. A co z odsetkami? Jesteś zobowiązany do zapłaty odsetek tylko za okres, w którym korzystałeś z pożyczonej gotówki. Jeśli więc pożyczkę chcemy zamknąć po 16 dniach, zapłacisz dokładnie 4,32 zł. Razem do pożyczkodawcy trafi więc 1110,92 zł. Zaoszczędzisz w ten sposób 97,18 zł.

Wskazówki, które Ci pomogą:
  • Jeśli odstąpisz od umowy w przeciągu 14 dni od daty jej zawarcia, nie zapłacisz żadnej prowizji, a tylko odsetki za wykorzystany okres kredytowania. Jest to zdecydowanie lepsze posunięcie, niż wcześniejsza spłata pożyczki po 14 dniu od daty zawarcia umowy. Co więcej, niektórzy pożyczkodawcy nie pobierają odsetek przy odstąpieniu – wobec czego będziesz miał darmową pożyczkę i możliwość spłaty w kolejnych 30 dniach od daty odstąpienia!
  • Pamiętaj, że nie musisz informować pożyczkodawcy o woli spłaty zobowiązania przed czasem. Tytułując przelew, po prostu napisz, że jest to „wczesniejsza spłata pożyczki o numerze xxxx„. Zdarza się też, że system transakcyjny, z którego korzysta pożyczkodawca, automatycznie wyliczy Ci kwotę do spłaty na dany dzień, wobec czego nie będziesz musiał przeprowadzać jakichkolwiek operacji rachunkowych. Dla pewności, sprawdź jednak, czy podana kwota zgadza się z Twoimi wyliczeniami.
  • Odsetki za wykorzystany okres kredytowania obliczysz łatwo spoglądając w umowę. Art 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o kredycie konsumenckim obliguje pożyczkodawcę do poinformowania Cię o kwocie odsetek w stosunku dziennym pobieranych przy odstąpieniu. Kwotę tych odsetek mnożysz razy ilość wykorzystanych dni i w efekcie uzyskasz kwotę odsetek do zapłaty (w przykładzie będzie to 0,27 zł x 16 dni = 4,32 zł)

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie zamkniętej pożyczki krótkoterminowej

Jeśli Twoja pożyczka została już zamknięta, wystosuj do pożyczkodawcy odpowiednią reklamację, w której powołasz się na art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim i zażądasz zwrotu kosztów za niewykorzystany okres kredytowania. W wypadku szybkich pożyczek wystarczy prosty wzór pisma. Zazwyczaj pożyczkodawcy nie robią problemów i zwracają szybko pieniądze – czy to w na konto bankowe konsumenta, lub w postaci potrącenia, jeśli konsument ma u pożyczkodawcy otwartą pożyczkę.

Wskazówki, które Ci pomogą:
  • Przygotowałem dla Ciebie wzór pisma, który możesz pobrać i wykorzystać jako podstawę do napisania reklamacji. Taką reklamację możesz wysłać w formie elektronicznej, niemniej lepiej będzie, jeśli udasz się na pocztę i nadasz reklamację listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (w wypadku, gdyby  bank, lub  firma pożyczkowa nie chciała oddać Ci pieniędzy i doszłoby do sporu sądowego, miałbyś konkretny dowód na wyczerpanie drogi reklamacyjnej przed wytoczeniem powództwa). Kredytodawca ma 30 dni na odpowiedź.
  • Kliknij w link, aby pobrać edytowalny wzór reklamacji: Pobierz wzór reklamacji
  • W razie gdyby Twój dłużnik (tak, pożyczkodawca przecież ma oddać Ci pieniądze, dlatego  możesz go tak nazwać!) uciekał od obowiązku zwrotu, poinformuj Rzecznika Finansowego o zaistniałej sytuacji.
  • Jeżeli miałeś kilka-kilkanaście zamkniętych pożyczek u danego pożyczkodawcy, to zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki może być dość spory. Napisz więc reklamację do każdego pożyczkodawcy z usług którego korzystałeś. Nie zapomnij dodać, że żądasz zwrotu pieniędzy z każdego zamkniętego przez Ciebie zobowiązania.
  • Bank, lub spółka pożyczkowa, jest Twoim dłużnikiem – i Ty, jako wierzyciel, możesz żądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia. Zgodnie z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim, odsetki za opóźnienie należy liczyć od 15 dnia następującego po wcześniejszej spłacie zobowiązania (kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.). Pamiętaj, że odsetki za opóźnienie stanowią Twój dochód i jako takie podlegają opodatkowaniu. Bank, lub firma pożyczkowa, wyśle do Ciebie PIT, a Ty dochód z tytułu należnych Ci odsetek za opóźnienie będziesz musiał wykazać w rocznym rozliczeniu z fiskusem.
  •  

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie – długoterminowa pożyczka pozabankowa i kredyty bankowe

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki zamkniętej może nie okazać się tak łatwy w wypadku długoterminowych zobowiązań (jak i kredytów bankowych). W trzeciej części poradnika pokażę Ci, jak zabrać się za ten temat!

Zwrot prowizji bankowej – trzecia część poradnika