Zaplo uznaje reklamację za zasadną i tym samym do kieszeni konsumenta wraca ponad 3300 zł. Skąd wynikała owa kwota, i czy taki zwrot jest zasadny?

Zaplo uznaje reklamację za zasadną. Zawalcz o swoje pieniądze!

Parabankowe pożyczki ratalne mają to do siebie, że prowizja związana z udzieleniem takiej pożyczki wynosi nierzadko nawet i 100% pożyczonego kapitału. O ile art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim pozwala na zastrzeżenie takiej kwoty, jako wynagrodzenie prowizyjne dla kredytodawcy, to sądy powszechne już w tej kwestii mają inne zdanie. Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje także, że w wypadku wcześniejszej spłaty pożyczki obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu. I właśnie taką reklamację konsument wysłał do Zaplo, gdyż spółka przy wcześniejszej spłacie pożyczki wyliczyła błędną kwotę do zamknięcia zobowiązania.

Zaplo uznaje reklamację za zasadną – jak powinna wyglądać reklamacja?

Zgłosiła się do mnie osoba, która dokonała wcześniejszej spłaty zobowiązania wziętego za pośrednictwem witryny internetowej zaplo.pl. Zanim Zaplo uznało reklamację za zasadną, należało najpierw dokonać analizy sprawy. Po szybkiej lekturze umowy oraz potwierdzeń przelewu doszedłem do wniosku, że pożyczkodawca, wbrew art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, wyliczył błędną kwotę do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Co należy podkreślić – w internecie możecie znaleźć różnego rodzaju wzory reklamacji, które można wysłać do pożyczkodawcy i starać się o zwrot poniesionych kosztów. O ile takie wzory działają w zazwyczaj w wypadku pożyczek krótkoterminowych, tak wysłanie takiej reklamacji do parabanku takiego jak Zaplo może okazać się nieskuteczne. Tak było i w tym wypadku. Zanim Zaplo uznało reklamację za zasadną, pożyczkodawca wysłał mailową prośbę do spółki o zwrot prowizji na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy. Niestety, ale dość szybko dostał odpowiedź odmowną.

Zaplo uznaje reklamację za zasadną – na co powołać się przy pisaniu reklamacji?

Jeśli chcecie ubiegać się o proporcjonalny zwrot prowizji za niewykorzystany okres kredytowania, to przeczytajcie poradnik zamieszczany na Antychwilówce. Dobrze byłoby też powołać się w treści reklamacji na orzeczenia sądowe, które potwierdzają zasadność zwrotu. Oczywiście, najlepiej też przedstawić własne wyliczenia dotyczące kwoty do zwrotu.

Reklamację najlepiej wysłać w postaci zeskanowanego pisma z podpisem. Pamiętajcie, że pożyczkodawca musi odpowiedzieć drogą listowną, gdyż nie zgadzajcie się na odpowiedź elektroniczną. Brak odpowiedzi na reklamację drogą tradycyjną będzie się wiązać z różnego rodzaju konsekwencjami dla pożyczkodawcy. Z uznaniem reklamacji włącznie!

Zaplo uznaje reklamację za zasadną – odpowiedź pożyczkodawcy

Jak widzicie, spółka Zaplo nie chciała wchodzić nawet w jakąkolwiek dyskusję z argumentami podanymi w wysłanej reklamacji. Chociaż pierwsze wystąpienie konsumenta okazało się niewystarczające, to za drugim razem, z pomocą Antychwilówki, Zaplo oddało nienależnie pobrane świadczenia. 3358,38 zł wróciło na konto pożyczkobiorcy!

Zaplo uznaje reklamację za zasadnąJeśli chcesz, abym pomógł Ci w odzyskaniu prowizji,  odwiedź dział pomocy dla dłuzników.