Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki – w kieszeni pożyczkobiorcy zostaje ponad jedenaście tysięcy złotych!

Parabankowe pożyczki ratalne mają to do siebie, że ich koszty windowane są do tak ogromnych wielkości, że często przekraczają one kwotę pożyczonego kapitału. Spółka Zaplo pobiera na przykład 10 tysięcy prowizji za pożyczone 10 tysięcy. I choć opłaty są niezgodne z panującymi przepisami ustawy o kredycie konsumenckim ( o tym przeczytasz tutaj), to żerujące na niewiedzy spółki trudniące się pożyczaniem pieniędzy nadal pobierają takie prowizje.

Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki – ile pieniędzy zostało zaoszczędzonych?

Co jednak, gdy chcesz spłacić pożyczkę lub kredyt przed czasem? Z pomocą przychodzi wtedy ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 49 ust. 1: „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki, bo wie, że działa niezgodnie z prawem.

Nie ulega więc wątpliwości, że prowizja, jak i opłata przygotowawcza, podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do czasu, o który skrócono okres kredytowania w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki, ale są to wyjątkowe przypadki.

Banki i parabanki jednak niechętnie zwracają prowizję – pożyczkodawcy stoją na stanowisku, że są to koszty pobierane jednorazowo i nie podlegają zwrotowi. Zgłosiła się do mnie osoba, która chciała spłacić kredyt przed końcem obowiązywania umowy. Po wskazaniu drogi, jaką należy obrać, pożyczkobiorczyni napisała obszerną reklamację do Zaplo.

Efekt? Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę i zaoszczędzono w ten sposób ponad 11 000 zł, gdyż Zaplo pozwoliło na oddanie samego pożyczonego kapitału pożyczki! Co więcej, tym razem spółka uznała już pierwsze zgłoszenie reklamacyjne i bez jednego zająknięcia przyznała rację konsumentowi.  Częstokroć niestety, większe spółki pożyczkowe takie jak Zaplo na przykład, próbują w odpowiedzi na reklamację wprowadzić swoich klientów w błąd. Całe szczęście jednak, że wyszukiwarka Google niektóre z niezadowolonych jakością usług spółki Zaplo osoby sprowadza na Antychwilówkę i wspólnymi siłami możemy spróbować zmienić zdanie „upartego” pożyczkodawcy. Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki, a być może następna uznana reklamacja będzie Twoja!

Zaplo zgadza się na wcześniejszą spłatę pożyczki

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy i dostać zwrot zapłaconych przez Ciebie odsetek i prowizji, zapraszam do działu pomocy dla dłużników.