W poprzednim wpisie pokazałem Wam, jak prawidłowo sporządzić reklamację do podmiotu rynku finansowego.  Z wpisem możecie zapoznać się tutaj. Jeśli firma pożyczkowa nie rozpatrzyła Waszej reklamacji pozytywnie, droga do zaspokojenia Waszych roszczeń nie został zamknięta. W tym momencie na scenę wkracza Rzecznik Finansowy – instytucja powołana na mocy tej samej ustawy, która umożliwia Wam złożenie reklamacji. Wniosek do Rzecznika Finansowego pomoże Wam w walce z firmą pożyczkową!

 

Kiedy możemy napisać wniosek do Rzecznika Finansowego?

 

Kiedy więc Rzecznik Finansowy nam pomoże? Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to sytuacja w której spółka udzielająca chwilówek negatywnie rozpatrzy Wasze zgłoszenie reklamacyjne. Co więcej, do Rzecznika Finansowego możecie się też zgłosić wtedy, gdy pożyczkodawca nie odpowiedział na Waszą reklamację w ogóle, lub w sytuacji, kiedy pozytywnie odniósł się zgłoszenia, aczkolwiek nie zaspokoił Waszych roszczeń, mimo upływu terminu, który mu na to daliście.

Ok, wiemy już kiedy zgłosić się do Rzecznika.  Jak więc wygląda schemata podjętych działań przez Rzecznika Finansowego?

Przede wszystkim należy odróżnić tryby działania Rzecznika. Pierwszy, to poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego, które jest bezpłatne. Rzecznik w trakcie postępowania występuje do instytucji finansowej w Twoim imieniu, wnosząc o zmianę stanowiska przez pożyczkodawcę. Oczywiście, jeśli są ku temu podstawy prawne i faktyczne, Rzecznik w pełni poprze Twoje stanowisko wyrażone we wniosku.

Drugą formą postępowania jest postępowanie polubowne, za które należy zapłacić 50 zł. W tym wypadku Rzecznik nie reprezentuje żadnej ze stron, a celem postępowania jest zawarcie ugody. Zarówno Ty, jak i pożyczkodawca musicie być gotowi na ustępstwa.

Co ważne, Rzecznik może wydać tak zwany istotny pogląd, gdy firma pożyczkowa złoży przeciwko Tobie pozew. Istotny pogląd to opinia o charakterze pomocniczym, która nie wiąże sądu, aczkolwiek sąd w uzasadnieniu orzeczenia powinien ustosunkować się do twierdzeń zawartych w istotnym poglądzie.

Dla Was, jako konsumentów, którzy złożyli reklamację do firmy pożyczkowej, najważniejszy będzie pierwszy tryb – czyli poreklamacyjne postępowanie interwencyjne.

 

Schemat działania – wniosek do Rzecznika Finansowego

Plan działania jest taki:

  1. Wysyłacie wniosek do Rzecznika Finansowego

           Przykładowe wnioski:

            – zarzucacie pożyczkodawcy klauzule niedozwolone w umowie  (edytowalny plik w formacie .doc)

            – pożyczkodawca nie odpowiedział w terminie  (edytowalny plik w formacie .doc)

 

Wniosek do Rzecznika Finansowego powinien zawierać:

  • Twoje dane osobowe 
  • Opis sporu z pożyczkodawcą oraz Twoja argumentacja za Twoim stanowiskiem
  • Twoje żądanie wobec pożyczkodawcy (tożsame z żądaniem ze zgłoszenia reklamacyjnego)

 

  1. Czekacie (zazwyczaj kilka miesięcy) na pismo, które Rzecznik wysyła do instytucji finansowej. Wy, jako strona w postępowaniu, dostaniecie je do wiadomości. W piśmie Rzecznik zażąda wyjaśnień od pożyczkodawcy oraz czy spółka widzi ewentualnie sposób polubownego zakończenia sporu.

                Z przykładowym pismem zapoznacie się tutaj (skan w formacie .pdf)

  1. Instytucja finansowa będzie miała 30 dni na zajęcie stanowiska i wysłanie odpowiedzi do Rzecznika. Zazwyczaj także poinformują Was o tym stanowisku.
  2. Rzecznik na podstawie Waszego wniosku i odpowiedzi pożyczkodawcy zajmie ostateczne stanowisko. Na podstawie tego stanowiska pożyczkodawca może zmienić swoje stanowisko,  albo  możecie podjąć dalsze działanie (np. pozwać pożyczkodawcę do sądu).

Jak zwykle, zachęcam Was do kontaktu, jeśli macie jakieś pytania, lub macie problem z napisaniem wniosku. Swoje wątpliwości możecie opisać także w komentarzach! Wniosek do Rzecznika Finansowego to tak naprawdę prosta sprawa, aczkolwiek zawsze Wam pomogę, jeśli napisanie takiego pisma stanowi dla Was jakiś problem 🙂

PS Wiecie, że wniosek do Rzecznika Finansowego możecie wysłać drogą elektroniczną? Zapraszam do poniższego wpisu po więcej szczegółów:

Rzecznik Finansowy – wniosek złożony drogą elektroniczną.