Kiedy możemy napisać wniosek do Rzecznika Finansowego?

W poprzednim wpisie pokazałem, jak prawidłowo sporządzić reklamację do podmiotu rynku finansowego.  Jeśli firma pożyczkowa nie rozpatrzyła Twojej reklamacji pozytywnie, droga do zaspokojenia Twoich roszczeń nie został zamknięta. W tym momencie na scenę wkracza Rzecznik Finansowy – instytucja powołana na mocy tej samej ustawy, która umożliwia Ci złożenie reklamacji. Wniosek do Rzecznika Finansowego pomoże Ci w walce z firmą pożyczkową!

Pomoc od Rzecznika Finansowego

Kiedy więc Rzecznik Finansowy nam pomoże? Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to sytuacja w której spółka udzielająca pożyczki, lub bank,  negatywnie rozpatrzy Twoje zgłoszenie reklamacyjne. Co więcej, do Rzecznika Finansowego możesz się też zgłosić wtedy, gdy pożyczkodawca nie odpowiedział na Twoją reklamację w ogóle, lub w sytuacji, kiedy pozytywnie odniósł się zgłoszenia, ale nie zaspokoił Twoich roszczeń, mimo upływu terminu, który został  nakreślony w reklamacji.

W jakim trybie może pomóc Rzecznik Finansowy?

Postępowania interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym

wniosek do rzecznika finansowegoPrzede wszystkim należy odróżnić tryby działania Rzecznika. Pierwszy, to tryb poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego, które jest bezpłatne. Rzecznik w trakcie postępowania występuje do instytucji finansowej w Twoim imieniu, wnosząc o zmianę stanowiska przez pożyczkodawcę. Oczywiście, jeśli są ku temu podstawy prawne i faktyczne, Rzecznik w pełni poprze Twoje stanowisko wyrażone we wniosku.

Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym

Drugą formą postępowania jest postępowanie polubowne, za które należy zapłacić 50 zł. W tym wypadku Rzecznik nie reprezentuje żadnej ze stron, a celem postępowania jest zawarcie ugody. Zarówno Ty, jak i pożyczkodawca musicie być gotowi na ustępstwa.

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego

Co ważne, Rzecznik może wydać tak zwany istotny pogląd, gdy firma pożyczkowa złoży przeciwko Tobie pozew. Istotny pogląd to opinia o charakterze pomocniczym, która nie wiąże sądu, aczkolwiek sąd w uzasadnieniu orzeczenia powinien ustosunkować się do twierdzeń zawartych w istotnym poglądzie.

Dla Was, jako konsumentów, którzy złożyli reklamację do firmy pożyczkowej, najważniejszy będzie pierwszy tryb – czyli poreklamacyjne postępowanie interwencyjne.

Wniosek do Rzecznika Finansowego – etapy załatwienia sprawy

Plan działania jest taki:

  1. Wysyłasz wniosek do Rzecznika Finansowego

           Przykładowe wnioski:

            – zarzucasz pożyczkodawcy klauzule niedozwolone w umowie  (edytowalny plik w formacie .doc)

            – pożyczkodawca nie odpowiedział w terminie  (edytowalny plik w formacie .doc)

Wniosek do Rzecznika Finansowego powinien zawierać:

  • Twoje dane osobowe 
  • Opis sporu z pożyczkodawcą oraz Twoja argumentacja za Twoim stanowiskiem
  • Twoje żądanie wobec pożyczkodawcy (tożsame z żądaniem ze zgłoszenia reklamacyjnego)
  1. Czekasz (zazwyczaj kilka miesięcy) na pismo, które Rzecznik wysyła do instytucji finansowej. Ty, jako strona w postępowaniu, dostaniesz je do wiadomości. W piśmie Rzecznik zażąda wyjaśnień od pożyczkodawcy oraz czy spółka widzi ewentualnie sposób polubownego zakończenia sporu.

                Z przykładowym pismem zapoznasz się tutaj (skan w formacie .pdf)

  1. Instytucja finansowa będzie miała 30 dni na zajęcie stanowiska i wysłanie odpowiedzi do Rzecznika Finansowego. Stanowisko podmiotu rynku finansowego będzie również przesłane bezpośrednio do Ciebie.
  2. Rzecznik na podstawie Twojego wniosku i odpowiedzi pożyczkodawcy zajmie ostateczne stanowisko, skłaniając podmiot rynku finansowego do uznania Twojej reklamacji.

Jak zwykle, zachęcam Cię do kontaktu, jeśli macie jakieś pytania, lub masz problem z napisaniem wniosku. Swoje wątpliwości możesz opisać także w komentarzu.

PS Wiesz, że wniosek do Rzecznika Finansowego możecie wysłać drogą elektroniczną? Zapraszam do poniższego wpisu po więcej szczegółów:

Rzecznik Finansowy – wniosek złożony drogą elektroniczną.