Zastanawiałeś się kiedyś, jak podejść do analizy  umowy, którą zawarłeś z bankiem, lub firmą pożyczkową? Jak szukać błędów w umowie, które umożliwi Ci zamianę kredytu w całkowicie darmowy? Jak skutecznie skonstruować reklamacje, którą wyślesz do podmiotu rynku finansowego?

Przeciętny konsument nie czyta zawieranych przez siebie umów

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tylko osoba o odpowiednim wykształceniu prawniczym w sposób kompleksowy mogłaby przeanalizować zapisy umowy – czy to chwilówki, czy też umowy kredytowej. Zazwyczaj umowy kredytowe są tak obszerne, że nie sposób przeciętnemu konsumentowi odnaleźć się w gąszczu paragrafów i artykułów umowy, która nierzadko ma co najmniej kilkanaście stron zapisanych drobnych druczkiem.  Co więcej  – wielu konsumentów podpisywanych umów nie czyta w ogóle! Niemniej, nawet jeśli nie przeczytałeś umowy przed jej zawarciem, to nie zmienia to w jakikolwiek sposób Twojej sytuacji  jako konsumenta. Nadal masz pełne prawo wymagać od przedsiębiorcy, z którym zawarłeś umowę, aby umowa była uczciwa, zgodna z prawem, a świadczenie, które otrzymujesz w ramach zawartej umowy, było ekwiwalentne.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach  w wyroku z dnia 26 maja 2017 (I C 512/17) wskazał że…

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się między innymi umowy, zawierane zwłaszcza w obrocie konsumenckim, które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku w sposób nieodpowiadający słuszności kontraktowej. W szczególności będą to umowy sprzeciwiające się regułom uczciwości i rzetelności profesjonalnej oraz kontrakty rażąco nierównoważnie kształtujące wzajemne prawa i obowiązki.

Kroki do analizy zobowiązania

Nie musisz znać od podszewki przepisów dotyczących pożyczania. Wystarczy, że postąpisz zgodnie z poniższymi wskazówkami.  Po takiej krótkiej analizie będziesz wiedział na czym stoisz i co z danym zobowiązaniem można zrobić – bo oprócz spłaty, które jest oczywiście najłatwiejszym wyjściem – dysponujesz wieloma narzędziami, które pozwolą Ci zredukować Twój dług. Jeśli uznasz, że Twoje zobowiązanie jest sporne, to czas na to, aby przygotować się do obrony procesowej, lub rozpocząć proces reklamacyjny.

Dokładne przeczytanie umowy

  • Upewnij się, że rozumiesz wszystkie terminy i definicje użyte w umowie.
  • Zwróć uwagę na ogólne warunki umowy, takie jak okres kredytowania czy kwota kredytu.

Analiza kosztów kredytu

  • sprawdź, jaki procent kwoty udostępnionej przez kredytodawcę stanowią koszty udzielonego kredytu (czyli suma odsetek oraz kosztów pozaodsetkowych). Informację na temat kosztów znajdziesz w rubryce zastrzegających „całkowity koszt kredytu”. Jeśli koszty pozodsetkowe, na przykład prowizja, czy opłata przygotowawcza, jest wyższa, niż 20-30% udzielonej kwoty kredytu, to najprawdopodobniej istnieje możliwość, aby podważyć takie koszty w sądzie.
  • W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

Błędy w umowach o kredyt konsumencki

Umowy chwilówek, a także umowy kredytów bankowych, aż jeżą się od błędów. Co więc możesz spotkać w zapisach swoich umów? (Nakieruj kursor na zdanie, aby przeczytać więcej informacji).

Przede wszystkich naruszenie obowiązków informacyjnych, które zostały wyrażone w art. 30 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim. Choćby jeden brak, lub podanie błędnej informacji, uprawnia Cię do zamiany kredytu w całkowicie darmowy.

Twoja umowa może zastrzegać zbyt wysoki koszt odsetkowy – co jest  normą w wypadku kredytów bankowych, a co zdarzało się też w przypadku umów zawartych m. in. z Profi Credit, czy Providentem. Pamiętaj, że kredytodawca nie ma prawa żądać od Ciebie odsetek od kredytowanych kosztów kredytu.

O tym, czy odsetki od kredytowanych kosztów kredytu są zgodne z prawem, przeczytasz w poniższym wpisie:

Banki i chwilówki pobierają odsetki od kredytowanych kosztów – czy robią to zgodnie z prawem?

Zbyt wysokie koszty pozaodsetkowe. W takim wypadku także przysługuje Ci prawo do zamiany kredytu w darmowy.

W czasie obowiązywania ustawy covidowej zmniejszono limit kosztów pozaodsetkowych. Nie sprawiło to jednak zmiany praktyk co najmniej kilku pożyczkodawców. Jak zmienił się limit kosztów, przeczytasz w poniższym wpisie:

Jak droga może być pożyczka w czasach epidemii?

Obowiązkiem kredytodawcy jest bezzwłoczne udostępnienie Ci zawartej umowy o kredyt konsumencki. W wypadku zawarcia umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, pożyczkodawca zobligowany jest do wysyłania umowy za pomocą tak zwanego trwałego nośnika. Brak umowy

Więcej na temat trwałego nośnika przeczytasz we wpisie,  gdzie opisałem wygraną sprawę w sądzie rejonowym z powództwa funduszu Ultimo:

Umowa pożyczki a trwały nośnik. Ultimo przegrywa sprawę o 5291 zł

Klauzule niedozwolone w umowie – które nie wiążą Cię już od momentu zawarcia umowy pożyczki.

Koszty Twojej pożyczki mieszczą się w ustawowym limicie? Sprawdź, czy stanowią klauzuli niedozwolonej:

Pozaodsetkowe koszty kredytu

To tylko część błędów, na podstawie której możesz oprzeć swoje pismo reklamacyjne do banku lub do spółki oferującej szybkie pożyczki.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie dokonać analizy Twoich umów, możesz odezwać się do mnie – skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swój problem, a postaram Ci się pomóc

grafiki pochodzą z: www.freepik.com