Programy „Ulga od długu” i „Spłacam swoje długi”, zaprojektowane z myślą o pomocy konsumentom w wydostaniu się z pułapki zadłużenia, paradoksalnie, naruszają prawa tych konsumentów – którym twórcy programów oddłużeniowych mieli pomóc. Kancelaria Certo, która opracowała wspomniane programy, została ukarana przez Prezesa UOKiK, Tomasza Chróstnego, za jej nieuczciwe praktyki i warunki umowne. W rezultacie, firma została ukarana grzywną o łącznej wartości blisko 640 tys. zł.

O tym, że na Ulgę od długu trzeba uważać, napisałem jako jeden z pierwszych. Kliknij tu aby przeczytać wpis o kancelarii Certo.

Zarzuty dla Certo

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podjął decyzje wobec warszawskiej firmy Certo Kancelaria Janowicz-Stradomska i Wspólnicy sp.k., która oferowała konsumentom programy „Ulga od długu” i „Spłacam swoje długi”. Te programy miały na celu niesienie pomocy w zmniejszeniu zadłużenia konsumentów. Certo obiecywał konsumentom w swoim powitalnym liście, że pomoże szybko uwolnić się od długów, redukując kwotę zadłużenia niższą nawet o 50%. Jednak firma nie gwarantowała sukcesu, a jej usługi są przedstawiano w sposób mylący klienta.

Program Ulga od długu niezgodny z prawem

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy umów zawieranych przez kancelarię Certo z konsumentami, Prezes UOKiK zakwestionował 5 praktyk firmy oraz 14 niedozwolonych klauzul umownych. Te praktyki mogą nieświadomie pogorszyć sytuację finansową zadłużonych konsumentów. Na przykład, gdyby konsumenci byli informowani, że kancelaria zbiera ich wpłaty na przyszłe porozumienia z wierzycielami, zamiast na bieżące spłaty zadłużenia, a także potrąca swoje honorarium z tych wpłat, mogliby zdecydować, że samodzielne poradzenie sobie z długami jest bezpieczniejsze niż korzystanie z usług Certo.

Dwie decyzje Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK w swojej pierwszej decyzji stwierdził, że kancelaria Certo stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazał im ich zaprzestania. Wśród tych praktyk znajduje się wprowadzenie w błąd klientów Certo co do rzeczywistej natury pieniędzy wpłacanych na rachunek CERTO.  Klienci CERTO byli pewni, że kancelaria opłaca ich bieżące płatności ratalne, natomiast nie byli świadomi faktu, że środki przekazane zostaną do wierzycieli dopiero po zawarciu ugody z wierzycielem! Mogło to w konsekwencji doprowadzić do wypowiedzenia umów i do pogorszenia sytuacji konsumenta.  Certo wprowadzało również swoich klientów co do rzeczywistej natury ich działań. Dłużnicy byli przeświadczeni, że działania kancelarii chronią ich przed dochodzeniem roszczeń wierzycieli na drodze sądowej. Co więcej, ze środków gromadzonych przez Certo wypłacane było wynagrodzenie dla kancelarii – w przypadku więc, gdy nie doszło do zawarcia ugody, część kwot uiszczanych na rzecz kancelarii bezzwrotnie znikało.  Certo pobierało również opłatę początkową, bez otrzymania warunków umowy na piśmie. Dodatkowo, stawki w umowach kancelarii Certo były określone w stawce netto, bez uwzględnienia podatków, co skutkowało tym, że konsument mógł być wprowadzony w błąd co do rzeczywistej wysokości ceny za usługę.

Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z Kancelarią Certo

Prezes UOKiK zakwestionował również szereg klauzul niedozwolonych, którymi posługiwano się w umowach zawieranych z Certo. Klauzula abuzywna to zapis, który nie wiąże konsumenta – mimo wyraźnej zgody konsumenta, który podpisuje umowę z takim zapisem. Prezes UOKiK stwierdził m. in., że niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, czy też zmiana opłat w trakcie trwania programu oddłużeniowego.

Certo kancelaria

Wobec Certo można postawić więcej zarzutów, niż te, na które wskazał Prezes UOKiK

Przez cały okres funkcjonowania programu Ulga od długu zgłaszały się do mnie osoby, które były klientami Certo. Po analizie sytuacji byłych klientów kancelarii mogę napisać jedno – całe szczęście, że program Certo nie rozkręcił się na dobre, bo zamiast pomóc dłużnikom, to jedyne co na nich sprowadził, to jeszcze większe problemy. Jedyne działanie kancelarii polegało na bezmyślnym wysyłaniu wniosków o ugodę do wierzycieli, bez jakiejkolwiek analizy sytuacji dłużnika pod kątem dobrania najbardziej optymalnej drogi na oddłużenie. Hitem jest jednak fakt, że kancelaria Certo reprezentowała dłużników w e-sądzie, a wzór zarzutów, który wysyłała w imieniu klientów, pochodził od Kancelarii Inlet, która oferuje całkowicie darmową pomoc prawną w zakresie reprezentacji w sądzie. Co więcej, Certo za takie sprzeciwy… pobierało solidne pieniądze!  Certo wysyłało również bardzo ogólnikowe pisma procesowe do sądów rejonowych, które w żaden sposób nie dotykały najbardziej istotnych kwestii, służąc jedynie uznaniu długu przez stronę pozwaną. Kancelaria nie poinformowała również swoich klientów o tym, że kończy działalność – niektórzy nadal przesyłali do kancelarii skany nakazów zapłaty, oczekując złożenia sprzeciwu w sprawie, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że minęły terminy na złożenie środka odwoławczego.

Poniżej znajdziecie link do wydanych przez Prezesa UOKiK decyzji.

Pamiętajcie, że przed decyzją o zawarciu umowy z firmą oddłużeniową warto przeanalizować zaproponowaną umowę i zakres usług, którymi będzie objęta.

Decyzja nr RKT-5/2023

Decyzja nr RKT-6/2023