Tym razem zgołsiał sie do mnie osoba, która ma problem z Cash Service 4 Home czyli pożyczka Benefita. Po krótkiej analizie umowy doszliśmy do wniosku, że nie dłużnik nie może stać biernie w miejscu. Należy podjąć działania, które zakończą spiralę długu!

Cash Service 4 Home (pożyczka Benefita) – pomoc, która okazała się koszmarem

Po napisaniu reklamacji została ona wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny  spółki Cash Service 4 Home funkcjonującej pod marką pożyczka Benefita. Pamiętajcie, aby dokumentować Wasze działania, dzięki czemu w przypadku postępowania sądowego będziecie mogli udowodnić swoje racje. Jest to podstawa do odniesienia sukcesu!

 

Cash Service 4 Home Benefita odpowiada na reklamację i oddaje nienależnie pobrane opłaty.

Po kilkunastu dniach oczekiwania dłużniczka otrzymała odpowiedź na reklamację. Niestety, ale tym razem pożyczkodawca nie uznał sankcji kredytu darmowego, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oddał kwoty, którą pobierał za obsługę pożyczki w domu. Nie jest to jednak koniec tej historii, gdyż umowa jest wadliwa w takiej części, iż pożyczka Benefita czym prędzej powinna zniknąć z rynku. W wypadku, gdy Wasza reklamacja nie zostanie uznana w całości, możecie posłużyć się pomocą Rzecznika Finansowego.

W odpowiedzi na reklamację od spółki Cash Service 4 Home pani radca prawny  oznajmiła, że umowa jest w pełni zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim. Nie wiem, gdzie pani dr kończyła studia prawa, aczkolwiek po krótkim poszukiwaniu każdy nie-prawnik może dojść do wniosku, że „kwota odsetek”, to nie to samo co „stawka procentowa odsetek”. Ustawodawca w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o kredycie konsumenckim zobowiązał pożyczkodawców do umieszczania w treści umów kwoty odsetek, a podanie stawki % jest niewytaczające. Potwierdzają to również wyroki sądów, na przykład Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt  VI ACa 199/16 , orzekł że:

Nie jest wystarczające dla spełnienia ustawowego wymogu podanie procentowej wartości odsetek w stosunku dziennym, jak czyniła to strona powodowa, skoro przepis wyraźnie nakłada obowiązek podania konkretnej kwoty. Tylko tak przedstawiona kwota odsetek w stosunku dziennym, realnie umożliwia konsumentowi wyliczenie łącznej wartości sumy odsetek, do zapłacenia których jest zobowiązany w razie odstąpienia od umowy.”

Masz pożyczkę w Cash Service 4 Home (pożyczka Benefita)? Walcz o swoje!

pożyczka BenefitaNiemniej jednak już teraz można mówić o sukcesie, choć oczywiście połowicznym. Pożyczka Benefita miała okazać się pomocą naprawiającą domowe finanse. Okazało się jednak, że spółka Cash Service 4 Home zrobi wszystko, aby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od nieświadomego konsumenta. Konsumenta, który zastraszany wizją kolejnych wyimaginowanych wizyt terenowych płaci kolejne przedłużenia i wpada w coraz większe zadłużenie.

Podsumowując, wysłaliśmy reklamację do Cash Service 4 Home działającej pod nazwą pożyczka Benefita. Pożyczkodawca nie uznał reklamacji w całosci, ale na konto pożyczkobiorcy wróciło 95,94 zł. Choć kwota jest niska, to pamiętajcie, że należy walczyć o swoje w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy do odzyskania jest 100, czy też może 10 000 zł!