Nakaz zapłaty uzyskany przez pożyczkodawcę nie oznacza tego, że kwotę widniejąca na nakazie musisz bezwzględnie zapłacić. Każdy nakaz zapłaty można podważyć, wysyłając sprzeciw. Dzięki czemu Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w normalnym trybie, będziesz miał szansę na obronę, a chwilówka będzie musiała udowodnić, czy złożony przez nią pozew jest zasadny.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

 

Więcej o trybie pracy tak zwanego e-sądu przeczytasz w tym wpisie. Nakaz zapłaty, gdy oczywiście zostanie przez referendarza sądowego wydany, musi zostać do Ciebie dostarczony. W momencie odbioru takiego nakazu zaczyna się bieg czternastodniowego terminu, w którym masz prawo złożyć sprzeciw. Dzięki sprzeciwowi od nakazu zapłaty, pozew od chwilówki zostanie rozpatrzony w normalnym trybie – w sądzie rejonowym, zgodnym z miejscem Twojego zamieszkania.

Jeśli masz założone konto w portalu e-sądu i wiesz, że wobec Twojej osoby został wydany nakaz zapłaty to sprzeciw można wysłać także bez odbioru nakazu na poczcie. Zdarzają się sytuacje, że ktoś wyjechał na przykład na delegację do drugiego miasta na końcu Polski i wraca dopiero za dwa – trzy tygodnie, więc logiczne jest to, że nie musi jechać do swojego rodzinnego miasta tylko po to, aby odebrać awizo z poczty. Sprzeciw złożony bez odbioru nakazu zapłaty będzie tak samo skuteczny, jak ten złożony po wizycie na poczcie.

Nakaz zapłaty może wydać także sąd rejonowy właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania. Procedura jest taka sama jak w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego. Jedyną różnicą jest to, że po Twoim sprzeciwie sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie, a nie przekazana gdzie indziej, jak w  wypadku elektronicznego postępowania upominawczego.

Co zrobić jednak, gdy po zalogowaniu się do na swoje konto  w e-sądzie widzisz jakieś stare nakazy, które zostały wydane spory czas temu, a o których dopiero się dowiadujesz?

 

Nakaz zapłaty doręczony na błędny adres

Jeśli zadzwonisz na infolinię sądu, podasz sygnaturę nakazu, to konsultantka powinna przekazać Ci informację o adresie, pod który nakaz zapłaty został doręczony. Jeśli będzie on niepoprawny (często zdarza się, że wierzyciele podają zły adres) to jeszcze nie wszystko stracone. Wystarczy, że udowodnisz, że w czas awizacji nakazu zapłaty (a podwójne awizo uważane jest za doręczenie) nie mieszkałeś pod wskazanym w pozwie od chwilówki adresem. Jak udowodnić taki fakt? Wystarczy, że do sprzeciwu wysłanego do e-sądu dołączysz:

– umowę najmu z nowego adresu

– rachunki za media

– kopertę adresowaną na Wasze imię i nazwisko (korespondencja z urzędu)

–  lub inne dokumenty, które mogłyby poświadczyć, że w czas dostarczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwałeś pod danym adresem.

 

Jeśli adres doręczenia nakazu zapłaty był poprawny, a nie odebrałeś nakazu, bo byłeś za granicą, w szpitalu, i tak dalej – mając odpowiednie dokumenty, które udowodnią Twoją nieobecność, możesz także złożyć sprzeciw, w którym podniesiesz, że nie mogłeś, ze względu na nieobecność, odebrać nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty – rozpoczęta egzekucja komornicza

 

Niektórym nakazom, o którym nie wiesz, nadano zapewne klauzulę wykonalności, dzięki czemu wierzyciel może udać się do komornika, aby ten rozpoczął egzekucję. Co jeśli pewnego dnia zobaczysz, że Twoje konto zajął komornik, a nie wiesz tak naprawdę, na jakiej podstawie?

 

Po pierwsze – sprawdź swoje konto w e-sądzie, czy w „moich sprawach” (zmień filtrowanie na sprawy „zakreślone”) nie ma jakiś nakazów z nadaną klauzulą wykonalności.  Jeżeli w piśmie od komornika widnieje nakaz zapłaty wydany przez sąd rejonowy – udaj się do sądu, aby przejrzeć akta.

Jeśli nakaz zapłaty został doręczony na błędny adres to przygotuj sprzeciw, w którym:

  •   podniesiesz zarzuty, uzasadniając, że nakaz został błędnie wysłany (dołącz np umowę najmu z nowego miejsca, zaświadczenie o zameldowaniu, lub jakiś inny dokument);
  • zawrzesz wniosek o uchylenie nakazu zapłaty;
  • będziesz wnioskował o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty;
  • nie zapomnij także o wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas rozpatrzenia sprawy przez e-sąd.

Po tym, jak Twój sprzeciw zostanie rozpatrzony przez referendarza, przyjdzie do Ciebie z sądu postanowienie o o uchyleniu klauzuli wykonalności. Z takim dokumentem idziesz do komornika i wnioskujesz o umorzenie egzekucji oraz obciążenie jej kosztami wierzyciela, który z uwagi na podanie błędnego miejsca zamieszkania pozwanego, bezcelowo wszczął egzekucję.

Nakaz zapłaty – jak skutecznie wnieść sprzeciw?

Pierwszą rzeczą, którą musisz sprawdzić to ustalenie, w jakiej formie musisz złożyć sprzeciw. Wyróżnia się sprzeciw wniesiony na urzędowym formularzu, oraz sprzeciw w zwykłej formie pisemnej.  Zgodnie z art. 503 § 2 k.p.c. sprzecia na formularzu wnosi się na formularzu tylko wtedy, jeśli pozew był złożony na takim formularzu.  We wszystkich pozostałych przypadkach, także w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sprzeciw wnosi się w zwykłej formie, bez konieczności wypełnienia specjalnego dedykowanego formularza.

Nakaz zapłaty – termin na wniesienie sprzeciwu

 

Masz dokładnie 14 dni na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Termin na wniesienie sprzeciwu zaczyna biec w dniu następującym po odbiorze nakazu sądowego i kończy z upływem ostatniego dnia. Wystarczy, że do tego momentu wyślesz sprzeciw za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data stempla pocztowego.

Nakaz zapłaty – co napisać w sprzeciwie?

 

W wypadku, gdy nakaz zapłaty zostanie wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie możesz odnieść się merytorycznie do dowodów przedstawionych przez powoda, gdyż nie są one dołączone do pozwu. Twój sprzeciw musi mieć więc charakter ogólny, gdyż swoje stanowisko rozszerzysz po otrzymaniu materiału dowodowego. W takim ogólnym sprzeciwie musisz zawrzeć zarzuty (na przykład – „kwestionuję dochodzone roszczenie co do zasady i wysokości” „Roszczenie jest nieudokumentowane”) pod rygorem ich utracenia. Zazwyczaj jest tak, że sądy nie zwracają na to uwagi i po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego i otrzymaniu z tego sądu kompletu dokumentacji, będziesz mógł odpowiednio uzasadnić swoje zarzuty i rozwinąć swoje stanowisko.

W wypadku otrzymania nakazu z sądu rejonowego sprzeciw ma inny charakter – musisz odnieść się do wszystkich okoliczności, które zawarte są w pozwie. Sprzeciw taki ma więc szczegółowy charakter, a powód  po otrzymaniu Twojego stanowiska wyrażonego w sprzeciwie może na nie odpowiedzieć.

 

Więcej na temat sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd znajdziesz we wpisie: „jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?”

Nakaz zapłaty – gdzie wysłać sprzeciw?

 

Zgodnie z art. 503 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli więc nakaz zapłaty otrzymałeś w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to wtedy sprzeciw wysyłasz do sądu w Lublinie. Jeśli nakaz zapłaty wydał Twój sąd rejonowy, to sprzeciw musisz wysłać do tego sądu.

Możesz zawsze powierzyć swoje sprawy profesjonalistom, którzy w Twoim imieniu złożą sprzeciw do sądu i następnie poprowadzą Twoją sprawę. Pamiętaj, że za okazaną pomoc prawną nic nie płacisz. Więcej informacji znajdziesz w zakładce darmowa pomoc prawna.