Jeśli wpadłeś w chwilówkową pętlę, to prędzej czy później zadasz sobie takie pytanie. Jeśli czytałeś porady zamieszczone na łamach Antychwilówki, to zapewne wiesz już, jak założyć konto na portalu Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie, gdzie trafia większość chwilówkowych pozwów. I to właśnie po przeczytaniu tego wpisu dowiesz się, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez sąd w Lublinie.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty
UWAGA!

Poniższy tryb wydawania nakazu zapłaty dotyczy spraw, które zostały wszczęte przed 7 lutego 2020 roku. Po nowelizacji postępowania cywilnego każdy sprzeciw wysłany do e-sądu kończy sprawę umorzeniem.

Tym samym zawarte tu informacje nie są aktualne w części (zmienił się wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty). Jeśli dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu po 7 lutego 2020 roku sprawdź aktualny wzór sprzeciwu do e-sądu.

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Prawdopodobna jest sytuacja, w której nie złożyłaś(eś) sprzeciwu bez swojej winy. Wtedy też trzeba będzie – wraz ze sprzeciwem od nakazu zapłaty – złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Być może Twoja sprawa w e-sądzie zakończyła się wydaniem nakazu zapłaty przed 7 lutego 2020 roku, a Ty dowiedziałeś się o nakazie dopiero w momencie założenia konta na portalu sądu, lub gdy komornik sądowy zajął Twoje konto. W takiej sytuacji możesz skorzystać z pomocy prawnej dla dłużników, którą oferuję.

pomoc prawna dla dłużników

Jak nie napisać sprzeciwu od nakazu zapłaty? Czyli typowe błędy, które mogą słono kosztować.

Pewnego razu dostałem maila od dłużniczki z Wrocławia, które swoje sprawy powierzyła kancelarii prawnej. Gwiazda palestry (bardzo lubię te sformułowanie) z tejże kancelarii stwierdziła, że może pomóc w sprzeciwie do epu – za jedyne 1000 zł. Pozew do Lublina złożył jeden z większych banków, działających w Polsce. Jak już zdążyłeś się dowiedzieć (a jeśli nie, to polecam ten wpis) to do pozwu złożonego do epu powód nie musi dołączać jakichkolwiek dowodów, które potwierdziłyby dochodzone roszczenie. Ot, wystarczy kilka zdań. Jan Kowalski jest dłużny bankowi kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Roszczenie jest wymagalne. Bank wezwał do zapłaty i wypowiedział umowę i tak oto wyczerpał wszystkie pozasądowe możliwości zakończenia sporu.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty

Jak wygląda pozew złożony do e-sądu?

Bank złożył więc pozew do sądu, a w podsumowaniu wypunktował jakimi to dowodami dysponuje. Wpisuje więc, że na przykład posiada umowę kredytową, która jest potwierdzeniem stosunku prawnego pomiędzy powodem, a pozwanym. Stwierdza, że dowodem jest także historia rachunku bankowego (na okoliczność weryfikacji wysokości wpłat) i dowód nadania wypowiedzenia. Ok, ale czy na pewno te dokumenty są na tyle bezsporne, że świadczą o tym, że ktoś jest komuś coś winien?

W sprzeciwie wydanym przez e-sąd nie odnosimy się do materiału dowodowego, gdyż powód takiego nie dołącza do pozwu

Jaką mamy pewność, że bank jest w posiadaniu tych dokumentów i czy okaże je na późniejszym etapie postępowania? Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli nie wiedzieliśmy ich na oczy? No właśnie, a pani prawniczka postanowiła oddać sprawę bez walki. W sprzeciwie do epu, nie dość, że przyznała się długu, to wyszła z inicjatywą wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. I taka przyjemność kosztowała dłużniczkę tysiąc złotych. A jeśli sędzia na te raty nie przystanie i uzna, że spłacić trzeba całość?

Merytoryczny sprzeciw bez spojrzenia w dowody? To się nie ma prawa udać!

Co jeśli umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone? Być może bank wypowiedział umowę w sposób niezgodny z prawem i umowa de facto nadal obowiązuje, wobec czego powództwo jest przedwczesne? A jeśli bank nie udowodni roszczenia co do wysokości, albo co do zasady (na przykład w wypadku, gdy dowodami będą na przykład kserokopie albo wyciągi z ksiąg rachunkowych banku)? A co w wypadku, gdy umowę można było oprotestować pod kątem sankcji kredytu darmowego i wobec wadliwego wypowiedzenia będzie można spłacać sam pożyczony kapitał w pozostałych ratach? Pani prawniczka niestety, ale o tym zapomniała. Skasowała 1000 zł za sprzeciw, kompletnie rujnując linię obrony dłużnika. Jeśli pytacie, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty i ile to kosztuje – to odpowiadam, że na pewno nie 1000 zł, gdyż taki sprzeciw może napisać dosłownie każdy i nie potrzeba do tego prawniczego wykształcenia.

Napisałeś sprzeciw? To nie płać powodowi kwoty z nakazu i czekaj na orzeczenie sądu

Przypuśćmy, że wiesz już, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty. Udało Ci się napisać skuteczny sprzeciw, po czym sprawa trafiła do Sądu Rejonowego. Te kilka miesięcy, które minęły na przekazanie sprawy do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania przeznaczyłeś na zebranie kwoty potrzebnej do spłaty kwoty z nakazu, po czym zrobiłeś przelew na konto powoda. Myślisz sobie – problem z głowy. No właśnie nie, gdyż jest całkowicie na odwrót. Spełniłeś roszczenie powoda. Wobec czego, powództwo było zasadne i jesteś zobligowany do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego dla strony, która wygrała proces. Nie po to przecież dowiadywałeś się jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, żeby poddać się w połowie drogi. Pamiętaj, że po napisaniu sprzeciwu nakaz traci moc. Do momentu prawomocnego orzeczenia sądowego nie jesteś zobligowany do zapłaty jakichkolwiek kwot stronie powodowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie treści, które umieszczam na Antychwilówce są bezpłatne. Jeśli jednak moje porady dotyczące szeroko pojętej ochrony konsumenta usług finansowych pomogły Ci w rozwiązaniu Twojego problemu z pożyczkodawcą, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyś chciał(a) wspomóc blog finansowo i przekazał(a) darowiznę poprzez serwis zrzutka.pl.
Każda wpłata pomoże w rozwoju bloga i dotarciu do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękuję!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Sprzeciw od nakazu zapłaty to dopiero początek drogi

Po to kwestionujesz roszczenie, aby w dalszej części postępowania uargumentować swoje stanowisko- podczas rozprawy lub za pomocą odpowiedzi na pozew. Pamiętaj, że powód, po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego, zostanie wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu. A takimi brakami są na przykład dowody, na które powołuje się w pozwie. Dopiero gdy otrzymasz całość materiału dowodowego będziesz mógł ocenić, czy roszczenie jest zasadne. Może dojść do sytuacji, że powód nie uzupełni braków formalnych, przez co postępowanie zostanie umorzone. W takim wypadku nie będziesz zobligowany do zapłaty ani pretensji głównej, ani kosztów procesowych.

Wiesz już, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Nawet jeśli odpowiesz twierdząco, to powierz to zadanie pełnomocnikowi!

Zawsze lepiej powierzyć reprezentację przed sądem profesjonalnemu pełnomocnikowi (oczywiście nie takiemu, jak z historii opisanej na wstępie). Wiąże się to pośrednio z tym, co napisałem we wcześniejsze części. W wypadku, gdy powód nie uzupełni braków formalnych pozwu, to będzie stroną przegraną procesu. Stroną przegraną będzie też wtedy, gdy cofnie pozew bez zrzeczenia się roszczenia, po sprzeciwie strony pozwanej. A jak już wiesz, stronie wygranej należą się koszty zastępstwa procesowego. Nie dostaniesz oczywiście nic, jeśli w postępowaniu występować będziesz we własnym imieniu. Jeśli jednak sprzeciw w Twoim imieniu napisze Twój pełnomocnik, to powód będzie zobowiązany do zapłaty kosztów zastępstwa. I pomyśl teraz, czy wierzyciel będzie chciał Cię pozwać raz jeszcze, by znowu zapłacić niemało koszty? (mogą one wynieść nawet ponad połowę wartości przedmiotu sporu). Oczywiście dług nie zniknie, gdyż nie dojdzie w sprawie do oddalenia powództwa. Niemniej jednak, w takim wypadku, prawdopodobieństwo, że wierzyciel pozwie Cię jeszcze raz znacznie spadnie.

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Na złożenie sprzeciwu masz dwa tygodnie licząc od dnia odbioru przesyłki z sądu. Przykładowo, jeśli nakaz odebrałeś 1 grudnia, to sprzeciw możesz złożyć do 15 grudnia do 23:59. A jako, że w tym roku 15 grudnia wypada w sobotę, to termin na złożenie sprzeciwu wydłuża się do najbliższego dnia roboczego (art. 112 kodeksu cywilnego). Sprzeciw (koniecznie w dwóch podpisanych egzemplarzach!) należy wysłać na adres e-sądu:

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie

VI Wydział Cywilny

Boczna Lubomelskiej 13

20-070 Lublin

W razie gdybyś zapomniał na przykład, podpisać się, to są nie odrzuci takiego sprzeciwu, a jedynie wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Często taktyką obronną dłużnika jest wysłanie sprzeciwu bez podpisu (lub też tylko jednego egzemplarza), po czym sąd wzywa pozwanego do uzupełnienia braków, a całość trwa dobre kilka tygodni, jak nie więcej. Dłużnik zdobywa więc trochę cennego czasu, który może wykorzystać na przykład na zebranie kwoty umożliwiającej spłatę kapitału.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, żeby został przyjęty przez sąd?

Oczywiste jest to, że każda sprawa jest inna, ale sprzeciw do e-sądu w każdej sprawie może wyglądać tak samo. Wystarczy, że podasz podstawowe dane: nazwę sądu, dane pozwanego oraz powoda i sygnaturę akt. Pismo zatytułujesz natomiast: Sprzeciw od nakazu zapłaty. Nie musisz pisać tego sprzeciwu na specjalnym formularzu, wystarczy zwykła kartka papieru, a sprzeciw może być nawet i odręczny. I teraz najważniejsza kwestia – w sprzeciwie od nakazu zapłaty muszą być zawarte zarzuty. A jak już wspomniałem, nie da się merytorycznie odpowiedzieć na pozew, nie zaglądając w dokumenty będące dowodami w sprawie. Wystarczy więc, że napiszesz, na przykład tak:

Niniejszym, działając w imieniu własnym, wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w 16-12-18, sygnatura akt. Nc-e 1234567*/18. Powyżej opisany nakaz zaskarżam w całości , roszczenie uznaję za bezzasadne oraz wnoszę o oddalenie powództwa.

Uzasadnienie

Kwestionuję dochodzone roszczenie zarówno co do zasady, jak i wysokości. Zastrzegam sobie jednocześnie prawo do odniesienia się do twierdzeń strony powodowej po otrzymaniu dokumentów. Zgłoszenie wszelkich zarzutów na tym etapie bowiem jest niemożliwe bez dogłębnej analizy materiału dowodowego.

*podana sygnatura wcale nie jest taka niemożliwa, gdyż jak już pisałem w tym wpisie, do e-sądu trafia rocznie kilka milionów spraw!

I tyle! Po tak wniesionym sprzeciwie od nakazu zapłaty sprawa trafi do Sądu Rejonowego.

Dlaczego warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Po sprzeciwie miną długie miesiące, zanim sprawa trafi do rozpoznania przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Nie ma reguły, ile to może potrać. Zdarzało się, że sprawa przekazana była w przeciągu sześciu miesięcy, jak i ponad dziesięciu. Oczywiście samo przekazanie sprawy nie równa się wydaniu przez Sąd Rejonowy orzeczenia w sprawie. Dlatego tutaj też trzeba liczyć się z kolejnymi miesiącami – tym razem rozpatrywania sprawy przez Sąd Rejonowy

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?Sąd Rejonowy zakreśli powodowi (po otrzymaniu akt z e-sądu) tygodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych pozwu. Może się zdarzyć, że powód nie uzupełni tych braków. Co wiązać się będzie oczywiście z umorzeniem postępowania. Powód, aby uzyskać kolejny nakaz zapłaty, będzie musiał wytoczyć kolejne powództwo. Jak już wspominałem, zastanowi się nad tym dwa razy, jeśli sprzeciw będzie wysłany w Twoim imieniu przez pełnomocnika.

I co najważniejsze – w wypadku złożenia sprzeciwu, dajesz sobie szansę na proces poparty dogłębną analizą akt przez sędziego, a nie tylko gołosłownymi stwierdzeniami, na których oparto nakaz zapłaty. Pamiętaj, że postępowanie sądowe w dużej części przypadków pozwoli na zredukowanie Twojego długu o nienależne powodowi prowizje, czy inne opłaty. Może dojść także do tego, że przy odpowiedniej i mądrej obronie, całkowicie pozbędziesz się długu!

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wiesz już, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wiesz także, że lepiej taki sprzeciw wysłać przy udziale pełnomocnika. Gdybyś jednak chciał taki sprzeciw napisać, to poniżej znajdziesz kompletny wzór. Wzór będziesz mógł z powodzeniem zastosować do każdej Twojej sprawy prowadzonej przed e-sądem.

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Jeśli masz jakieś pytania – zapraszam do pozostawienia komentarzy, lub do kontaktu mailowego.