Rozdział 5 kodeksu postępowania cywilnego. Uchybienie i przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty  – spójrzmy, jakie są podstawy prawne takie wniosku:

Art. 167. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Art. 168. § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

5. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Czym jest wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty to czasami ostatnia deska ratunku, która może zatrzymać nieubłagalnie zbliżającą się egzekucję z mienia dłużnika. Trzeba pamiętać, że dokonywanie określonych czynności przed sądem – w tym wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – jest ograniczone ustawowymi terminami. I tak, na złożenie sprzeciwu, strona pozwana ma tylko 14 dni. Jeżeli taki nakaz zapłaty zostanie wysłany po upływie terminu, nie zostanie merytorycznie rozpoznany przez sąd. Żadne błagania, kolejne pisma, czy telefony do sądu tego nie zmienią. Postepowanie cywilne jest bardzo formalne, a terminy to świętość. Koniec i kropka!

Są czasami jednak sytuacje, w których wniosek o przywrócenie terminu jest uzasadniony. Czasami zdarza się, że strona uchybiła terminowi bez swojej winy, ze względu na okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu nie  zawsze jest potrzebny. W wypadku, gdy nakaz zapłaty został wysłany na błędny adres, składanie takiego wniosku mija się z celem. Wtedy wystarczy, że w sprzeciwie wykaże się, że strona pozwana mieszka pod innym adresem, a sam sprzeciw zostanie przyjęty. W takim wypadku żaden termin nie zaczął biegu, wobec czego nie ma co przywracać. Wydaje się być logiczne, prawda?

Kiedy więc wniosek o przywrócenie terminu może dać szansę na uczciwy proces? Wystarczy, że strona uchybiła termonowi bez swojej winy. A kiedy wystąpi taka okoliczność? Brak winy w uchybieniu terminu do napisania sprzeciwu zachodzi tylko i wyłącznie wtedy, gdy strona pozwana, mimo dołożenia staranności, nie mogła w terminie wysłać sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Brak winy w dokonaniu czynności

Przyczyn braku winy w złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty jest bardzo wiele. Sąd indywidualnie rozpatruje każdą sprawę, dlatego też trudno napisać, czy akurat dany przypadek może być okolicznością uzasadniającą wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Taką przyczyną może być na przykład pobyt w szpitalu, albo wyjazd na delegację z pracy i powrót do domu już po odesłaniu nakazu zapłaty do sądu po drugim awizo (należy pamiętać, że nadchodząca nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zmieni przepisy w zakresie fikcji doręczenia i drugie awizo nie będzie oznaczało z automatu doręczenia przesyłki).

___________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli dzięki bezpłatnym poradom zamieszczonym na blogu Antychwilówka udało Ci się wygrać z nieuczciwym pożyczkodawcom, byłoby mi miło, jeśli przekażesz darowiznę na rzecz bloga.
Wpłaty, dokonane poprzez zrzutka.pl, pomogą w rozwoju bloga i dotarciu do coraz to szerszego grona konsumentów szeroko pojętego rynku kredytów konsumenckim. Dziękuję Czytelnikom za wszystkie wpłaty!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Niemniej jednak, jeżeli strona pozwana chce złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, to w takim wypadku spektrum okoliczności, które uzasadnią wniosek o przywrócenie terminu do tej czynności jest trochę szerszy. Z prostego względu – referendarz w sądzie elektronicznym nie ma całego dnia na dogłębną analizę stanu faktycznego. Z doświadczenia wiem, że udawało się przywrócić termin do złożenia sprzeciwu, kiedy pozwany oznajmił iż pracuje do godziny dwudziestej, a poczta zamyka swoje progi o 18. Żona pozwanego była uziemiona chorobą córki, a pozwany nie chciał przekazać przesyłki sąsiadowi, czy tez bliskiej osobie – z uwagi na niechęć wyjawiania swoich problemów finansowych osobom trzecim. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu został przyjęty i sprawa trafiła do sądu rejonowego.

Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

Aby termin został przywrócony, konieczny jest wniosek – a taki można napisać w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. I tu znowu porada dla osób, które wiedzą o nakazie z e-sądu i chcą przywrócić termin. Mimo, że sąd rozpoznając wniosek powinien odrzuć pismo, jeżeli minie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu (trzeba pamiętać o terminie na przywrócenie terminu!), to w praktyce okazuje się, że te 7 dni to.. tylko fikcja, gdyż e-sąd powinien przywrócić ten termin także po upływie 7 dni. Taka specyfika tego sądu – tam wszystko dzieje się bardzo szybko, bez miarodajnych dowodów i na podstawie samych twierdzeń.

Czy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu musi być uzasadniony?

Oczywiście, że tak. Nie wystarczy napisać, że było się w szpitalu. Do wniosku należy dołączyć dowody, które potwierdzą długotrwałą chorobę.

Czy wystarczy sam wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

Nie. Oprócz wniosku należy dokonać czynności – czyli w opisywanym przypadku złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jak wygląda wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

Wzór można pobrać z tego linku:

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia nakazu zapłaty

Wraz z wnioskiem nie można zapomnieć o sprzeciwie:

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

UWAGA! Wzór dotyczy jedynie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jeżeli otrzymałeś nakaz  z sądu rejonowego to nie możesz użyć powyższego wzoru w swojej sprawie! Najlepiej, abyś skontaktował się ze mną w takim wypadku i skorzystał z darmowej pomocy prawnej.

 

Czy warto złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu Niech przykładem tego, że warto złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu jest historia Pani Agnieszki. Pani Agnieszka posiadała dość spore zobowiązanie w Alior Banku. Niestety, ale ze względu na różnego rodzaju życiowe okoliczności straciła płynność finansową i nie mogła spłacać kredytu na dotychczasowych warunkach. Na nic zdały się prośby o restrukturyzację. Bank złożył pozew do e-sądu i otrzymał nakaz zapłaty. Pani Agnieszka dowiedziała się o nakazie dopiero od komornika, kiedy otrzymała zawiadomienie o egzekucji ponad 200 tysięcy złotych z jej nieruchomości.

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Po spojrzeniu w akta okazało się, że przesyłka była awizowana dwukrotnie pod prawidłowym adresem Pani Agnieszki.  Co więcej, Pani Agnieszka nie była w czasie awizacji przesyłki chora, ani też nigdzie nie wyjechała. Każdą też przesyłkę z sądu dotychczas odbierał i reagowała na nakazy zapłaty.

Sytuacja bez wyjścia, prawda? Nic z tych rzeczy. Pani Agnieszka, z pomocą Antychwilówki, złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu wraz z sprzeciwem od nakazu zapłaty. Sąd przychylił się do argumentacji z wniosku i przywrócił termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W efekcie, nakaz zapłaty na 203247,07 zł został uchylony, egzekucja komornicza została umorzona, a Pani Agnieszka ma szanse na proces sądowy, w którym być może uda się doprowadzić wysokość roszczenia do akceptowalnej wysokości. E-sąd wydaje nakaz zapłaty tylko i wyłącznie w oparciu o twierdzenia powoda. Czas na to, aby bank przedstawił dokumenty, z których wynika zadłużenie Pani Agnieszki.

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Zachęcam do kontaktu, jeżeli masz jakieś pytania.